TED Okulları Giriş/Bursluluk Sınavı Başvurusu için

ANAOKULUNDA YENİ YIL COŞKUSU
31 Aralık 2020

TED Okulları Giriş/Bursluluk Sınavı Başvurusu için

Print

Sınav Adı        :           TED Okulları Giriş/Bursluluk Sınavı

Dayanak         :           •           5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu.

 • 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
 • 19/02/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sınavın Amacı :           Öğrencilerin temel disiplinlerde mevcut durumlarını belirleyerek okula kayıt için ön seçim oluşturmak, okulun kararına bağlı olarak burs verilecek öğrencileri belirlemek.

Sınav Tarihi, Günü ve Saati   : Sınıf seviyelerine göre sınav tarihleri, soru sayısı ve sınav süresi aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibidir.

 

Sınıf Düzeyi

(2020-2021 Öğretim Yılında

Okuduğu Sınıf)

Tarih Sınav Başlama Saati Sınav Bitiş Saati
     4. Sınıflar 11 Mart 2021 Perşembe 14.00 15.00
     5. Sınıflar 12 Mart 2021 Cuma 14.00 15.00
     6. Sınıflar 12 Mart 2021 Cuma 14.00 15.00
     7. Sınıflar 19 Mart 2021 Cuma 14.00 15.00

Mart Ayı Sınav Tarihi ve Saatleri Tablosu

 

TED Okulları Giriş/Bursluluk Sınavı Bilgileri

Öğrencinin 2020-2021 Yılında Okuduğu Sınıf Seviyesi Dersler/Soru Sayısı
Türkçe Matematik İngilizce Toplam Soru Sayısı Sınav Süresi
4. Sınıf 15 Soru 15 Soru 15 Soru 45 Soru 60 dk.
5. Sınıf 15 Soru 15 Soru 15 Soru 45 Soru 60 dk.
6. Sınıf 15 Soru 15 Soru 15 Soru 45 Soru 60 dk.
7. Sınıf 15 Soru 15 Soru 15 Soru 45 Soru 60 dk.

 

Sınav Konuları           : Sınav soruları TED Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından öğretim programları kapsamındaki kazanım/becerilere uygun hazırlanmıştır. Sınav, alışıla geldikten farklı olarak, beceri temelli ve okul öğrenmelerini yaşama yansıtabilme ögelerini ölçen özellikte olacaktır.

Sınav Başvurusu ve Giriş Belgesi: Sınav başvurusu https://basvuruted.k12net.com/ adresinden online olarak yapılacaktır. Başvuru esnasında istenen bilgiler eksiksiz olarak yapılmalıdır. Başvuru yapmak istediğiniz TED okulunun web sayfasından “Sınav Başvuru Sistemi Öğrenci Rehberi” Ulaşabilirsiniz.

Öğrenci giriş belgesi, başvuru işlemi tamamlandığında sistemden otomatik olarak oluşacak ve çıktısı alınabilecektir.

Sınav Yeri ve Uygulaması: Sınav belirtilen tarihte Başvuru yapılan TED Okulu binalarında gerçekleştirilecektir.

 • Sınav günü öğrencilerin sınav saatinden yarım saat önce okul binasında hazır olmaları gerekmektedir.
 • Pandemi nedeniyle öğrenci velileri okul bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak okul yönetimince belirlenen yerde bekleyecektir.
 • Sınav salonları MEB’in “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu”nda yer alan bilgilere göre seyreltilmiş oturma düzeninde olacaktır.
 • Sınav süresince bina içinde ve sınav salonunda öğrencilerin maske takması zorunludur.
 • Girişte ateşi olan ya da HES kodu uygulamasında temaslı görünen öğrenciler ayrı bir sınıfta tek başına sınava katılacaktır.
 • 4, 5, 6. ve 7  sınıfın soruları 4 (dört) seçeneklidir.
 • Sınav kitapçıkları A-B türündedir.
 • Sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araç bulunan öğrenciler sınav binasına alınmayacaktır.
 • Öğrenciler sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir.
 • Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
 • Öğrenciler, sınavın ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası bitmeden sınav salonundan çıkamayacaklardır.
 • Salon gözetmenleri öğrencilere, soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığı/cevap kağıdını değiştirecektir.
 • Öğrenciler, soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
 • Sınav bitiminde soru kitapçığı öğrencilere
 • Öğrenciler, sınavın bitiminde soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon gözetmenine teslim edecek ve salon öğrenci yoklama listesini imzalayacaktır.

 

Sınavın Değerlendirilmesi: Değerlendirme esnasında sınav sonuçları doğru yanıtlar üzerinden hesaplanacaktır. Yanlışlar doğruları eksiltmeyecektir.

 • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
 • Sınav sonuçları için aday öğrencilerin okulun web sayfasını takip etmesi gerekmektedir.

Sınav İtirazları:  Öğrenciler sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Okul Yönetimlerine yazılı olarak yapabilecektir. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar TED Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek ve öğrenci/velilere bildirilecektir.

“Sınav Başvuru Sistemi Öğrenci Rehberi”ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Print

Atatürk

Ansolon