eTwinning Nedir?

eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur.

eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacasıAvrupa’dakienheyecanvericiöğrenmetopluluğunuhissetmekvebutopluluğunbirparçasıolmakiçin, Avrupaülkelerindekikatılımcıokullardanbirindeçalışanpersonele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır.
eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler sağlayarak Avrupa’daki okullar arası işbirliğini teşvik eder. Ayrıca; eTwinning, eğitimciler için sürekli çevrim içi Mesleki Gelişim için ücretsiz fırsatlar da sunmaktadır.
2005 yılında Avrupa Komisyonunun e-öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan Erasmus+’a, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.
Merkezi Destek Servisi, Avrupa’daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 34 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan EuropeanSchoolnet tarafından yönetilmektedir. Ayrıca eTwinning ulusal düzeyde 38 Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir.
dilde kullanıma sunulmuş olan eTwinning.net’de; eTwinning ülkelerinden haberler, mesleki gelişim fırsatları, tanımayla ilgili bilgiler ve ayrıca başarılı projelerden örnekler sunulmaktadır.

TED Samsun Koleji olarak öğrenci ve öğretmen işbirlikleriyle etwinning’te gerçekleştirilen projelerimizi ve çalışmalarımızı bulabileceğiniz linkler aşağıda verilmiştir.

Etwinning  Projelerimiz
Twinspace:

Book tree: https://twinspace.etwinning.net/90721/pages/page/727815
Our quarantine diary: https://twinspace.etwinning.net/113343/materials/images
Life in quarantine: https://twinspace.etwinning.net/114787/pages/page/964263
European day of languages: https://twinspace.etwinning.net/94783/materials/images
Christmas cards and something more: https://twinspace.etwinning.net/94861/materials/images
My ideal school: https://twinspace.etwinning.net/93911/materials/images
My Superhero(ine): https://twinspace.etwinning.net/95804/materials/images

TED Samsun College News on Facebook
Book tree:

https://www.facebook.com/tedsamsun2007/posts/3020907111278261
https://www.facebook.com/tedsamsun2007/posts/2586499788052331
https://www.facebook.com/tedsamsun2007/posts/2580201365348840

Eco-School

https://www.facebook.com/tedsamsun2007/posts/854357291266598

Creative Writing:

https://www.facebook.com/tedsamsun2007/posts/864106270291700
https://www.facebook.com/tedsamsun2007/photos/a.1052197124815946/1052198518149140

TED Samsun College News on Instagram
Book tree:

https://www.instagram.com/p/B5VMvm0nq_W/
https://www.instagram.com/p/B5cuPvTHHvM/
https://www.instagram.com/p/B5cuYStnYds/

European day of languages:

https://www.instagram.com/p/B3W0dKvn8uc/
https://www.instagram.com/p/B24kkkMnFSK/
https://www.instagram.com/p/B24kfIWHYLn/
https://www.instagram.com/p/B24kfIWHYLn/

My Superhero(ine): https://www.instagram.com/p/B31kZsAHQbR/
TED Samsun College on Youtube
Etwinning corner: https://www.youtube.com/watch?v=0O1Z9K_k_2U
Kahoot quiz- book tree: https://www.youtube.com/watch?v=49N1NWl33DA&t=4s

Proje Videolarımız
My ideal school:

https://www.youtube.com/watch?v=emEl6Y7W3ek&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=WPlYjEYIScw
https://www.youtube.com/watch?v=3vkDAIfLjGU
https://www.youtube.com/watch?v=2Tj_A8xkEcU

Life in quarantine:

https://www.youtube.com/watch?v=jvTq879I0FU
https://www.youtube.com/watch?v=hws-8vf2IGw
https://www.youtube.com/watch?v=kb9AHuGU9js
https://www.youtube.com/watch?v=xljQ2HYnPp8
https://www.youtube.com/watch?v=fiFrJYrLoxs
https://www.youtube.com/watch?v=ny1fzf1q_Bo
https://www.youtube.com/watch?v=qbw6vHhgJgc
https://www.youtube.com/watch?v=LnCOFdN1OII
https://www.youtube.com/watch?v=iRfH25TeU4w
https://www.youtube.com/watch?v=d5NX92yWmwI
https://www.youtube.com/watch?v=Ds1MiFZZivk
https://www.youtube.com/watch?v=1npdeH4gtBQ
https://www.youtube.com/watch?v=H_xapMY7yrE
https://www.youtube.com/watch?v=CRLAAlL7ZKY
https://www.youtube.com/watch?v=SUo2YahtY0U
https://www.youtube.com/watch?v=nXZeUvNwsDM