AİLE KATILIMI

Aile Katılım Programı, öğrencilerin okul ve ev yaşamlarında birbirini tamamlayan ortamlarda olmalarına, okul-ev tutarlılığının artmasına, ailelerin çocuklarının okul içi davranışlarını daha iyi tanımalarına ve en önemlisi eğitimci ve aile etkileşiminin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Eğitim sistemimizin önemli bir parçası olan velilerimiz Aile Katılımı Etkinliklerimiz ile görevlendirilen hafta doğrultusunda okulumuza gelerek sunumlarını gerçekleştiriyor. Velilerimiz yapılan bu uygulama ile çocuklarını ve gelişimlerini sınıf ortamında gözlemleme şansına sahip oluyorlar. Eğitim modelimizin bir parçası olan “Aile Katılımı” etkinlikleri ile öğrencilerimizin benlik algılarında ve akademik başarılarında olumlu katkı sunduğu düşünülen etkinlikler yıl boyunca devam edecektir