Okulumuzda bale öğretmenimiz eşliğinde bale ve modern dans eğitimi uygulanır. Bale ve dans derslerinin amacı çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayıp, estetik algılarını geliştirip, vücut koordinasyonlarını arttırarak grup dâhilinde uyumlu hareket yeteneklerini geliştirmektir.