Okulumuzda öğrencilerimizde ritim duygusunu geliştirmek ve müziğe karşı ilgi uyandırmak amacıyla çeşitli etkinliklere yer verilmektedir. Orff aletleri, piyano ve diğer birçok müzik aletinin yer aldığı müzik atölyemizde uygulanan müzik etkinlikleri, öğrencilere müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı amaçlamaktadır

Okulumuzda öğrencilerimizde ritim duygusunu geliştirmek ve müziğe karşı ilgi uyandırmak amacıyla çeşitli etkinliklere yer verilmektedir. Orf aletleri, piyano ve diğer birçok müzik aletinin yer aldığı müzik atölyemizde uygulanan müzik etkinlikleri, öğrencilere müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı amaçlamaktadır