TED Samsun Koleji Lisesinde “Hedefin Senin Elinde” Etkinliği

OnOndokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden Doç. Dr. Nihat Altınışık TED Samsun Koleji Özel Lisesi öğrencilerimiz ile buluştu
18 Aralık 2023
TED Samsun Koleji Lisesinde Çözünme Çökelme Tepkimeleri Deneyi
18 Aralık 2023
OnOndokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden Doç. Dr. Nihat Altınışık TED Samsun Koleji Özel Lisesi öğrencilerimiz ile buluştu
18 Aralık 2023
TED Samsun Koleji Lisesinde Çözünme Çökelme Tepkimeleri Deneyi
18 Aralık 2023

TED Samsun Koleji Lisesi 12. Sınıf öğrencilerimize lise PDR Uzmanı Nergis YAZICI tarafından sınıflar bazında “Motivasyon” sunumu gerçekleştirildi. Bu kapsamda “Hedefin Senin Elinde” etkinliği ile hedef belirlemenin motivasyonu artırmadaki rolüne dikkat çekildi.


Ansolon