Üniversite Hazırlık Birimimiz, okul idarecileri,PDR ve Ölçme ve Değerlendirme uzmanlarından oluşturulmuştur. Bu yapılanmadaki esas amacımız birimimizin çalışmalarının diğer ilgili birimlerle tam koordinasyon ve paylaşım içerisinde yürütülmesidir. Buradan hareketle öğrencilerimizin gelişimsel, psikolojik ve sosyal özellikleri konusunda çok değerli birikimleri olan PDR bölümünün verilerinin, Ölçme Değerlendirme bölümünün akademik sayısal verilerinin, öğretmen ve idarecilerimizin öğrencilerimizle ilgili bilgi ve birikimlerinin sistemli bir biçimde bir araya getirilip bir bütün olarak öğrenci yararına kullanılmasını sağlamaktır.

Birimimiz öğrencilerimizin yapacakları yüksek öğrenim tercihleri konusunda bilinç oluşturma, bilgilendirme ve bu sürece dair gerekleri eksiksiz yerine getirmeleri konusunda danışmanlık yapmaktadır.

Ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde üniversiteye kabul edilmek zor şartları yerine getirmeye bağlıdır. Yüksek öğrenime giriş sisteminin yapısı dolayısı ile öğrencilerin alan, üniversite ve meslek seçimi ile ilgili önemli kararları lise eğitimleri boyunca almaları gerekmektedir.

Yurtiçi üniversiteleri hedefleyen öğrencilerimizi çok çetin ve seçici bir sınav sistemi beklemektedir. Her yıl artan rekabet nedeniyle, öğrenciler lise yıllarına yayılan yoğun bir sınav hazırlık döneminden geçmektedirler.

Yurtdışı üniversiteleri hedefleyen öğrencilerimizi de yine yıllara yayılan başvuru ve çeşitli sınavları da içeren bir hazırlık dönemi beklemektedir.

Üniversite Hazırlık Birimi, bu süreç boyunca öğrencilerimize, velilerine, okul öğretmen ve idarecilerine destek vermekte ve öğrencilerimizin hedefledikleri yüksek öğrenim seçimlerine tam ve donanımlı olarak ulaşabilmeleri için gereksinimlerine yönelik olarak bireysel danışmanlık hizmeti vermektedir.
Amacımız gençlerimizin kuvvetli yönlerini analiz edip kendilerini bu anlamda tanımalarına yardımcı olmak, ayrıca kendilerinin ve ailelerinin gerçeklerine uygun tercihler yapmalarında yol göstermek, kaynak sunmak ve bilgi vermektir.

Yurtiçi bölümümüz 9-12. Sınıflardaki tüm öğrencilerle, Yurtdışı bölümümüz ise yapılan uygulamalar sonucunda yurtdışında öğrenim görme hedefini bize bildiren tüm öğrencilerimizle danışmanlık sürecini bireysel görüşmelerle yürütmekte olacaktır.